به پرتال پوشاک زنانه همراه و بست برند خوش آمدید

تونیک

686
جزئیات محصول

طرح: تونیک مانتویی خردار
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
کد: 686
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
سایز: FreeSize
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
رنگ بندی: 8رنگ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
جنس: ویسکوز بافت
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
تعداد درجین: 12
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

وضعیت: موجود

تولید ایران با افتخار

(10% نقد کسر می شود)

407
جزئیات محصول

طرح: تونیک طرح 40تیکه
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
کد: 407
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
سایز: FreeSize
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
رنگ بندی:12رنگ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
جنس: ویسکوز
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
تعداد درجین: 12
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

وضعیت: موجود

تولید ایران با افتخار

697
جزئیات محصول

طرح: تونیک زیر مانتویی کمربنددار
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
کد: 697
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
سایز: FreeSize
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
رنگ بندی:12رنگ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
جنس: ویسکوز+کش بافت
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
تعداد درجین: 12
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

وضعیت: موجود

تولید ایران با افتخار